Υπηρεσίες

health & wellness coaching


Το Coaching είναι η τέχνη την ανάπτυξης και της αλλαγής.

Βοηθά τους ανθρώπους επιτύχουν στόχους, να αποκτήσουν όραμα στη ζωή, να αυξήσουν τις επιδόσεις τους, να ενισχύσουν τα θετικά τους συναισθήματα και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους.

Είναι μια πρακτική που συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση από το κλάδο της Coaching Ψυχολογίας και την δημιουργικότητα του επαγγελματία Coach.

Ο επαγγελματίας, στην ορολογία του Coaching είναι ο Practitioner Coach, δηλαδή
αυτός που ασκεί την συγκεκριμένη τέχνη και πρακτική

Η εφαρμογή του Coaching σε προβλήματα υγείας ονομάζεται Health Coaching ενώ όταν εφαρμόζεται προληπτικά για την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της ευεξίας, ονομάζεται Wellness Coaching.

Το Health & Wellness Coaching  έχει επιρροές από την εφαρμοσμένη Ψυχολογία Υγείας και τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και είναι μια προσωποκεντρική, επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική η οποία παρέχεται από επαγγελματίες κατάλληλα εκπαιδευμένους σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές του Coaching.

Στόχος του Health Coaching είναι να μετατραπεί ο ασθενής από παθητικός παραλήπτης οδηγιών σε έναν ενεργό και υπεύθυνο άνθρωπο σε σχέση με την υγεία του και να εμπλακεί στη διαδικασία, θέτοντας (και) ο ίδιος στόχους και αναπτύσσοντας συμπεριφορές που την βελτιώνουν.


ενημερωθείτε για

Άλλες Υπηρεσίες μας


we.physio.gr/ all rights reserved ///// powered by Grevia ///// photos by Alina Lefa