Υπηρεσίες

manual therapy


Το Manual Therapy είναι μια προσέγγιση/ μετεκπαίδευση στη φυσικοθεραπεία η οποία στοχεύει στην αιτία και όχι μόνο στο σύμπτωμα του μυοσκελετικού προβλήματος.

Έτσι στη συνέχεια  επιτυγχάνεται η αποκατάστασή του με μεγάλη επιτυχία. Αυτό γίνεται μέσα από αξιολόγηση (κλινικό συλλογισμό) μετά τη λήψη ιστορικού και την χρήση ειδικών επιστημονικών τεστ.


ενημερωθείτε για

άλλες υπηρεσίες μας


we.physio.gr/ all rights reserved ///// powered by Grevia ///// photos by Alina Lefa